مناسبت ها

خدمات

شیمیایی فرزانه اندیش، اخلاق مداری و امانت داری را نخستین وظیفه خود درقبال مشتریان می داند.

در این راستا واحد حمل و نقل این مجموعه سالهاست از اعتماد مشتریان و همکاران، به لطف خداوند، بی بهره نمانده و به توفیقاتی در این زمینه دست یافته است.

علاوه بر وظیفه مذکور در حفظ مشتری کسانی که به ما اعتماد کرده اند، کوشش خود را برآن نهاده ایم تا به بهترین شکل موجود و در اسرع وقت محموله را به مشتریان تحویل دهیم.